تقدیر رئیس سازمان از مدیریت استان اردبیل

به گزارش روابط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل:

پانزدهیمن نمایشگاه تخصصی  کشاورزی استان اردبیل روز نهم شهریور ماه سالجاری با حضور جمعی از مقامات استانی راس ساعت 22 شب اختتام واز حضور فعال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با اهدا لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید