جلسه مدیر با همکاران مدیریت کشاورزی شهرستان ارومیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان آذربایجان غربی

جلسه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور معاونت تولیدات گیاهی و همکاران مدیریت کشاورزی شهرستان ارومیه و تبادل نظر در باره تامین و توزیع کودهای شیمیایی  منطقه در روز یکشنبه هشتم  تیر ماه سال 99 برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید