توزیع کود

توزیع کود در خرداد ماه 99 به شهرستان پارس اباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل 

در خرداد سال 99 مقدار 1482 تن کود اوره در شهرستان پارس اباد بین کارگزاران جهت مصرف کشاورزان توزیع شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید