گزارش کمیسیون معاملات مجتمع شیمیایی آبیک

به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیایی آبیک:

در روز سه شنبه مورخ 6/6/97 در هفدهمین  جلسه کمیسیون معاملات مجتمع جلسه ای پیرامون تامین و تدارک برنامه های مصوب تولیدی برگزار گردید و مقرر شد از هم اکنون نسبت به شناسائی بازار تامین مواد اولیه و ملزومات با رعایت صرفه و صلاح شرکت بمنظور تولید بموقع اقدام گردد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید