اتمام عملیات کیسه گیری کودهای فله شیمیائی در مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیایی آبیک:

در روز چهارشنبه مورخ 97/05/24 جناب آقای مهندس هرمزی مدیر محترم امور توزیع ، حمل و نگهداری شرکت از پایان کار کیسه گیری کودهای شیمیائی فله سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم بازدید و مقرر گردید پس از انجام مقدمات اولیه وتعیین مقصد نسبت به انتقال کودهای کیسه گیری شده موجود در انبارهای مجتمع شیمیائی آبیک به استانهای هدف اقدام شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید