بازدید از کارگزاران استان گلستان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی:

مدیریت حسابرسی وبازرسی شرکت اعلام کرد کارشناسان وبازرسان مدیریت مربوطه به همراه کارشناس کود استان به  8  کارگزار استان گلستان جهت بازرسی مراجعه نمودند و ضمن کنترل توزیع صورت گرفته راهنمایی های لازم رابه کارگزاران ابلاغ نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید