بازدید از مزارع ارزن در استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی:

در تاریخ 97/06/07 گروه کارشناسی نظارت بر مزارع تکثیر بذری شامل: کارشناسان کنترل و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ،  کارشناس مسئول زراعت گیاهان علوفه ای سازمان جهاد کشاورزی استان و کارشناسان فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از مزارع ارزن طرف قرارداد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بازدید نمودند.

لازم به ذکر است در سال جاری مقدار حدود 400 کیلوگرم بذر ارزن رقم باستان طبقه مادری در سطح 11 هکتار کشت گردیده است.                                                           

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید