فراخوان بررسی موضوع نظارت بر توزیع کود در شبکه کارگزاریها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان:

        روز چهارشنبه 97/06/07 در محل دفتر مدیریت استان و با حضور  آقایان دکتر محمدی و مهند س زهرابی ، علیدوست ، پیلوا و سرکارخانم کمائی و با محوریت موضوع فوق تشکیل جلسه  گردید.

در آغاز مدیریت استان به تشریح عملکرد  سال قبل استان و سپس به تشریح شرایط فعلی  شرکت و مسائل تامین کود و تاکیدات  مدیریت  عامل محترم  و وزارت متبوع مبنی بر  یارانه ای بودن اقلام کودی  به ویژه اوره و نظارت دقیق بر نحوه توزیع آن که هماهنگی  و مکاتبات مرتبط با سازمان جهاد کشاورزی استان و سایر مراجع ذیربط انجام یافته است  پرداختند .

سپس هر کدام از حاضرین نسبت به  بیان نظارت و دغدغه های موجود و چالشهایی که در عملکرد سال قبل داشته مواردی بیان نمودند و پس از آنها توسط اعضا با جمع  بندی اراء بشرح مبسوط تصمیم گیری  شد.

  1. مسئول حراست استان بعنوان نماینده شرکت در کمیته نظارت استانی سازمان  تعیین و ابلاغ نامبرده از طرف مدیریت اعلام گردد .
  2. پیرو گزارش همکارهای بازدید کننده با کارگزاریهایی که تابلو نصب نکرده اند قرارداد منعقد نگردد .
  3. تا قبل از اعلام سهمیه  سالیانه  ، تقاضای کود  همراه با نامه مدیریت شهرستان باشد
  4. گزارش  روزانه خریدها به حراست اعلام گردد .
  5. در مورد کودهای غیر تکلیفی پس از نمونه برداری در محل انبار سازمانی و کارگزاریها و  پس از اعلام نتیجه شرکت به  توزیع اقدام شود .
  6. اداره بازرگانی در مورد کودهادی غیر  یارانه ای به کارگزاریها مشورت و توصیه خرید نماید .
  7. تدوین نامه ای به معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیریت شهرستانها  ، مبنی بر تسریع در اعلام سهمیه کارگزاریها  ،  پس از خاتمه جلسه با صلوات  حاضرین پایان  یافت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید