بهبود ونظارت برنامه های بذری استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان:

بازدید جناب آقای مهندس مسعودی فرمدیرمحترم بهبود کیفیت بذر و نهال و معاون ایشان جناب آقای مهندس رستملو از مجموعه سایت بذر و مراحل خرید و هوا خشک نمودن بذرهای خریداری شده، کنترل و نظارت بر انجام خلوص فیزیکی توسط کارشناسان، بازدید از انبارهای نگهداری بذر و اورحال کردن دستگاه های بوجاری و تشکیل جلسه در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان.

و ارائه رهنمودهای لازم در بهبود و کیفیت بذور تحویلی به کشاورزان شالیکار استان گیلان.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید