آغاز بوجاری گندم و جو بذری استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران:

به گفته رئیس اداره نهال و بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران به دلیل درج دو نوبت آگهی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و عدم استقبال پیمانکار در سامانه ، امسال نیز همانند سالهای گذشته عملیات فرآوری و کیسه گیری بذور تکثیری به صورت امانی انجام خواهد شد ؛ وی با اشاره به خرید مقدار 2500 تن ارقام گندم و 200 تن ارقام جو گفت از ابتدای سال زراعی 97-98 بذور فرآوری شده آماده تحویل به کشاورزان استان تهران می باشد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید