بازدید دوره یی از انبار کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران:

به منظور نظارت بر فعالیت کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، بازدیدی از و وضعیت انبار کارگزاری های شهرستان اسلامشهر به عمل آمد ؛ در این بازدید از بخشهای مختلف انبار کارگزاری ها به جهت نحوه انبارداری ، نموبرداری از کودهای تحویلی ، ذخیره سازی ، برچسب قیمتهای کود، پارت چینی کودها و نحوه عملکردشان توسط کارشناسان شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت ؛ همچنین کودهای خارج از سبد موجود در انبارها صورت بردای و صورتجلسه گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید