تأمین و توزیع کود شیمیایی شهرستان بهار استان همدان

تأمین و توزیع 2970 تن انواع کود شیمیایی در سه ماهه بهار 99 در شهرستان بهار استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

در سه ماهه بهار سالجاری مقدار 2970 تن انواع کود شیمیایی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای شهرستان بهار استان همدان تأمین و توزیع شده است.

این خبر را آقای علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان اعلام کرد و گفت از  مقدار 2970 تن کود شیمیایی تأمین شده برای شهرستان بهار، 2625 تن کود شیمیایی ازته و 345 تن کود شیمیایی پتاسه بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید