بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران در گرگان به کار خود پایان داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان:

 آیین اختتامیه بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران، ظهر پنج شنبه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

حبیب الله حسام سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان اظهار کرد: این همایش ملی که از پنجم شهریور در تالار خلیج فارس دانشگاه منابع طبیعی گرگان آغاز شده تا (هشتم شهریور) ادامه یافت.

وی گفت: ،  دو مقاله علمی در قالب کارگاه  آموزشی توسط محققن و کارشناسان مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (ﻧﻘﺶﻓﺮﻣﻮﻧﻬﺎيﺟﻠﺐ ﻛﻨﻨﺪه درﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺒﺎرزهﺗﻠﻔﻴﻘﻲﺑﺎآﻓﺎتﻛﺸﺎورزي)  و(  آشنایی  با کنترل کیفیت سموم کشاورزی) که در دوروز مختلف ارائه گردید.

حسام تصریح کرد: این همایش فرصتی برای حضور محققین و کارشناسان مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  بعنوان سرمایه های علمی و ملی کشور و تبادل اطلاعات بین کارشناسان حاضر بود.

در خاتمه افزود:  در اختتامیه کنگره آقای مهندس علاقه بندان از مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی و مهندس غلامرضا ادیم از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی حضور داشتند و  در حاشیه برنامه آقای مهندس غلامرضا ادیم به نمایندگی از سازمان جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از برگزاری این کنگره ابراز رضایت و خرسندی و از کلیه عوامل و     دست اندر کاران  در برگزاری این کنگره تقدیر و تشکر نمود ند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید