تامین و توزیع کود اوره استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

در خرداد ماه سال جاری مقدار 3030 تن کود اوره توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان تامین و در میان کشاورزان توزیع شده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید