جلسه بازگشایی پاکات عملیات کیسه گیری کودهای فله اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم:

در روز سه شنبه مورخ 6 شهریور سال 1397 ساعت 10 صبح  جلسه بازگشایی پاکات عملیات کیسه گیری کودهای فله اوره با حضور اعضاء کمیسیون در سالن جلسات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم از طریق سامانه ستاد برگزار و برنده اعلام شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید