پهلو گیری کشتی بهدخت در اسکله عسلویه بوشهر به منظور حمل کود شیمیایی اوره به مقصد بندر امام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر 

روز شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ..:۱۵، کشتی بهدخت به منظور بارگیری ۳۵۰۰۰ تن کود شیمیایی اوره، تولیدی از شرکت پتروشیمی پردیس عسلویه در اسکله پهلو گیری و آماده بارگیری شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید