حضور سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در جلسه کمیته فنی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان:

اولین جلسه کمیته فنی دانه های روغنی در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور معاونت محترم، رئیس اداره پنبه و  دانه های روغنی، سرپرست شرکت وسایر اعضا کمیته تشکیل وپس از بحث و تبادل نطر موارد ذیل مطرح و  یا تصمیم گیری هایی اتخاذ گردید:

1-علی رغم برنامه 80 هزار هکتار در  سال جاری باید با آمادگی برای کشت 100 هزار هکتار داشته باشیم؛

2- از آنجائیکه کشت نشایی در سال زراعی گذشته نتیجه خوبی داشته، در سال جاری نیز میزان170 هکتار در برنامه قرار گرفت؛

3- حدود200 تن بذور ارقام مختلف در استان وجود دارد، لذا ارقام سردسیری به فوریت توزیع گردد؛

4- در سال جاری پایلوت تغذیه  ای بر اساس آزمون خاک صورت پذیرفته که بیشترین عملکرد مربوط به مزارعی بود که از اسید هیومیک استفاده  کردند و مقرر گردید بیشتر تبلیغ و ترویج گردد؛

5- مزارعی که 2 مرحله قارچ پاشی شده، عملکرد بهتری داشتند؛

6- با توجه به پیش بینی های دراز مدت در ماههای مهر و آبان در شمال کشور بارندگی های نرمال و بیش از نرمال خواهیم داشت که از این فرصت حداکثر استفاده بعمل آید؛

7- مزارعی که سال گذشته آلوده به گل جالیز بوده به هیج وجه کلزا کشت نشود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید