بازدید دوره ای از کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

به منظور بازدیدهای دوره ای از فعالیت کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی، کارشناسان بارزگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین از انبارهای کارگزاری توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بازدید کرده، موارد لازم و تذکرات مربوطه در خصوص انبارداری، نحوه چیدمان کیسه ها، نظافت انبار، نمونه گیری و کنترل کیفی و توزیع کودهای شیمیایی با نرخ های مصوب دولتی و طبق دستورالعمل های شرکت، به کارگزاران داده شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید