عملیات کنترل سن غلات در استان اصفهان

رصد به موقع شبکه های مراقبت عملیات کنترل این آفت در مزارع گندم و جو استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود : با توجه به مساعد شدن شرایط جوی و ریزش سن غلات در مناطق معتدل و گرمسیری با رصد به موقع شبکه های مراقبت عملیات کنترل این آفت در مزارع گندم و جو استان ادامه دارد . لازم به ذکر است که تا کنون سطح مبارزه با سن در مزارع گندم 49993هکتار( 19224هکتار سن مادر و 30744 هکتار پوره )و در مزارع جو 21778 هکتار(17148هکتار سن مادر و 4630هکتار پوره ) و جمع کل مبارزه تا تاریخ بیست ونهم خرداد ماه سال جاری 71771هکتار بوده است. د

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید