فرایند تحویل اسناد مناقصه خرید کودهای شیمیایی درستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

فرایند تحویل اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود سوپر فسفات تریپل گرانوله

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

فرایند تحویل اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پنجاه هزار تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله از تولید کنندگان داخلی، به شرکتهای متقاضی (مناقصه گر)، توسط کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،  از روز دوشنبه،  بیست وششم خرداد ماه سال جاری، آغاز و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه، چهارم تیر ماه، به پایان میرسد.

مناقصه یاد شده در روز سه شنبه،  هفدهم تیر ماه سال جاری ساعت 14، با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت،  در دفتر مرکزی برگزار خواهد شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید