عملکرد استان در زمینه توزیع نهاده های کشاورزی در 5 ماهه اول سال 97

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران:

براساس آخرین آمار و اطلاعات ، از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه 12.203 تن کود شیمیایی (ازته ، فسفاته و پتاسه ) از طریق کارگزاران توزیع نهاده ها ، تحویل کشاورزان استان تهران گردیده است . به گفته رئیس اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، علی رغم وقفه و کمبود در عرضه کود اوره در ماههای خرداد و تیر سال جاری میزان کود توزیعی تقریباً با توزیع کود در ماههای منتهی به پایان مرداد 96 برابری کرده و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد ؛ وی ابراز امیدواری نمود که کشاورزان با آغاز سال زراعی جدید نسبت به خرید به موقع نهاده های مورد نیاز اقدام نمایند .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید