تخلیه کود در انبار کارگزاریهای استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل 

مقدار 25 تن کود اوره در انبار کارگزار آقای امیر محمدی جهت مصرف و توزیع بین کشاورزان محترم تخلیه شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید