توزیع 64 هزار تن انواع کود در بخش کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از توزیع 64 هزار تن انواع کود شیمیایی از ابتدای سال جاری تا کنون برای مصارف بخش کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران علی محسنی با اعلام این خبر گفت : از ابتدای سال جاری تا کنون 108 هزار تن انواع کود شامل ازته، فسفات ، پتاس ، کلرور پتاسیم و سوپرفسفات تریپل و ساده برای بخش کشاورزی استان مازندران تأمین شد که از این مقدار 64 هزار تن بر حسب نیاز کشاورزان استان بین آنها توزیع شد. وی با اشاره به ذخیره سازی 44هزار تن انواع کود در انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران افزود کودهای ذخیره شده به تدریج و برای مصارف ماه های بعد در بین کشاورزان متقاضی استان توزیع خواهد شد. وی همچنین با اشاره به نقش اساسی و تأثیر گذار کودها بخصوص کود کلرور پتاسیم در تقویت تولیدات زراعی و باغی استان در ابعاد کمی و کیفی اضافه کرد این نوع کود و دیگر کودهای پر مصرف استان در حال حاضر به اندازه کافی در انبارهای این شرکت موجود می باشد و کشاورزان متقاضی برای تأمین کودهای مورد نیاز خود می توانند به 243 کارگزار فعال تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که در 22 شهرستان و 50 بخش مازندران فعالیت دارند مراجعه نمایند.

55/43/94/6312

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید