برگزاری جلسه تغذیه گیاهی در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران:
برگزاری جلسه تغذیه گیاهی در سالن جلسات سازمان با حضور مدیریت استان، معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیر زراعت سازمان

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید