توزیع 20 تن کود کلرور پتاسیم در بهشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتوزیع 20 تن کودکشاورزی از نوع کلرور پتاسیم درشهرستان بهشهر  در2 ماه نخست سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودکلرورپتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 2 کارگزارتوزیع کود تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بهشهر توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید