توزیع 820تن کود اوره به صورت تعاونی در بهشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 820تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان بهشهر در 2ماهه نخست سال جاری از طریق تعاونی خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره  تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 8کارگزار توزیع تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاصی در سطح شهرستان بهشهر توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید