برگزاری جلسه ی لزوم کنترل و نظارت برفرآیند تامین و توزیع کود در استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

حسب درخواست این مدیریت از ریاست محترم سازمان در خصوص تشکیل جلسه ایی پیرامون لزوم کنترل و نظارت هر چه تمامتر بر فرایند تامین و توزیع کود در سطح استان در روز یکشنبه راس ساعت 10 صبح جلسه ایی با دستور کار نظارت بر تنظیم محصولات ونهاده های کشاورزی و پایش کالا از مبادی ورودی از مرحله تامین ، توزیع و مصرف تا آخرین حلقه با حضور روسای کلیه سازمانها و نهاده های مرتبط در سالن جلسات سازمان برگزار گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید