بازدید از انبارهای کود کارگزاران شهرستان فریمان، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،  صبح روز پنج شنبه مورخ 22 خرداد ماه سال جاری به  همراه معاون فنی تولیدی و کارشناس مسئول واحد فنی این شرکت و در معیت  مدیر و نماینده ولی فقیه و مسئول دفتر نماینده مجلس شهرستان فریمان،  از مزارع زسر کشت و انبارهای کود شیمیایی کارگزاران تحت پوشش این شرکت بازدید بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید