تامین و تدارک 400 تن کوده شیمیایی نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم در دوماهه ابتدای سالجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

در دو ماهه ابتدای سال جاری مقدار 400 تن کود شیمیایی نیترات امونیوم مخلوط با سولفات امونیوم توسط این شرکت تدارک دیده شد. کود مذکور از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سطح استان جهت مصرف کشاورزان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید