بازدید بازرسان از کارگزاران استان مازندران

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی وبازرسی: 

به منظور کنترل و نظارت بر توزیع کود شیمیایی در کشور بازرسان اعزامی از کارگزاران استان مازندران بازدید بعمل آورده وتذکرات لازم جهت ایجاد رضتیت بیشتر کشاورزان را به کارگزاران یاد آوری نمودند در این بازدید آقای افراسیابی معاون شعبه  بازرسان را همراهی نمودند .

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید