توزیع 1200 تن کود اوره از طریق تعاونی در آمل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتوزیع 1200 تن کودکشاورزی از نوع اوره درشهرستان آمل در2 ماه نخست سال جاری از طریق تعاونی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کوداوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازطریق15کارگزارتوزیع تعاونی تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان آمل توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید