گزارش بازرسی و نظارت برکود های تولید داخل اردیبهشت ماه 99 استانها

به گزارش روابط عمومی مدیر فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات :

در اردیبهشت 1399مجموعا"5200تن کود شیمیایی از تولید کنندگان داخلی ( به جز پتروشیمی ها)که با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرارداد منعقده دارند به استانها حمل شده است (26نمونه )و آنالیز 26 نمونه نیز اخذ و مناسب می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید