سهم اوره شهرستان خوسف

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آزنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: شهرستان خوسف در دو ماهه نخست سال جاری متقاضی خرید 174 تن کود اوره بوده است که از این مقدار 26 تن به صورت فله و مابقی کیسه ای تحویل کارگزاران این شهرستان شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید