گزارش جلسه تسهیل و تسریع حمل کالاهای اساسی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاریخ 19 خرداد 1399 جلسه ای با حضور جناب آقای عفیفی مدیر کل اداره بنادر و دریا نوردی استان هرمزگان و مدیران تابعه جهت تسهیل و تسریع حمل کالاهای اساسی، در سالن جلسات اداره کل بنادر و دریا نوردی برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید