برگزاری جلسه هم اندیشی با معاونت فنی و تولیدی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود: جلسه هم اندیشی معاونت فنی و تولیدی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اقای مهندس رستمی و مدیر حفظ نباتات سازمان اقای مهندس افلاکی با مدیر و مسئول حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خصوص تهیه و تدارک و توزیع نهاده های کشاورزی در استان اصفهان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید