بازدید از روند فعالیت کارخانه تولیدی شایسته بناب استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز سه شنبه مورخ 99/3/13، مهندس جمشید باقریان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی به همراه دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، در کارخانه تولیدی کود شیمیایی شایسته بناب حضور و از روند فعالیت آن بازدید نمودند.

در این بازدید کیفیت کودهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید