تخلیه 25 تن کود اوره در شهرستان بوکان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تخلیه 25 تن اوره در شهرستان بوکان ارسالی از مبدا مرودشت در روز پنجشنبه 15 خرداد ماه سال جاری خبر داد.

علیرضا قربانی افزود: کود تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی از طریق کارگزار آقایوسیم خلوتی در بین کشاورزان متقاضی توزیع می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید