انجام تدارکات لازم در جهت جانمایی بذور بخش خصوصی در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با پیمانکاران بخش خصوصی تولید بذور در استان اصفهان در خصوص بوجاری 3000 تن از انواع بذور از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان تدارکات لازم در خصوص جانمایی این میزان بذر در انبارهای سازمانی صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید