بازدید معاونت مالی ،اداری، بازرگانی استان اصفهان از فرآیند کیسه گیری و توزین و صفافی کود اوره فله در انبار های سازمانی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود بازدید معاونت مالی ،اداری، بازرگانی استان اصفهان از فرآیند کیسه گیری و توزین و صفافی کود اوره فله در انبار های سازمانی استان اصفهان ،واز تلاش و کوشش همکاران در انبار تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید