بررسی وضعیت کشت کلزا در استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی:

 جلسه هماهنگی کشت کلزا با حضور رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی و معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان و مدیران شهرستانی و مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در سالن جلسات سازمان برگزار گردید.که طی این جلسه ضمن تشریح چگونگی روند توزیع بذور فرانسوی، آلمانی و op وعملکرد کشت انواع کلزا طی سنوات گذشته، مدیریت شرکت نیز توضیحات مبسوطی در خصوص تدارک انواع کود و لزوم دقت در کنترل و نظارت در توزیع و ممانعت ازعرضه خارج ازشبکه ارائه نمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید