ظرفیت داخلی کودها و امکان تولید کودهای جایگزین بررسی شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،ظرفیت های داخلی کودهای فسفاته و پتاس و امکان تولید کودهای جایگزین و مشابه مورد بررسی جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی قرار گرفت.

در سومین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و تعدادی از معاونین ایشان در محل شرکت، موضوعات متنوع دیگری همچون استاندارد کودهای کشاورزی، تامین مواد اولیه تولید کودهای داخلی و همچنین موضوع کودهای آلی و زیستی به بحث گذاشته شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید