تأمین و توزیع 3782 تن کود اوره در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تأمین 3782 تن کود شیمیایی اوره در سطح استان در دهه اول خرداد ماه سال جاری خبر داد.

علیرضا قربانی با علام این مطلب افزود:

کودهای شیمیایی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی از طریق شبکه کارگزاران توزیع کود و شرکت های تعاونی در اختیار کشاورزان متقاضی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید