جلسه بررسی و پایش کالای قاچاق در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی:

در مورخه 97/5/28 با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، معاونین سازمان، مدیران ستادی و مدیریت شرکت خدمات حمایتی در سالن سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل و در این جلسه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجانغربی گزارشی از وضعیت چرخه تامین و توزیع کودهای شیمیایی ارائه و خواستار همکاری بیشتر مدیران شهرستانها و مراکز جهاد کشاورزی و دقت در امر توزیع شدند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید