حمل کود شیمیایی از مبدأ کرمانشاه به استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به ارسال کود از مبادی و تخلیه در انبار سازمانی و انبار کارگزاران استان قزوین در سالجاری، کرایه حمل کود شیمیایی از مبدأ کرمانشاه به استان قزوین مبلغ 231 میلیون ریال بوده که پس از تأمین اعتبار توسط ستاد به حساب رانندگان واریز می شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید