جلسه کمیته کود و تغذیه گیاهی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم،

در تاریخ 11 اردیبهشت سالجاری جلسه کمیته کود وتغذیه استان در محل دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی باحضور کلیه اعضا ازجمله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با موضوع برنامه ریزی جهت تامین و تدارک کود در سالجاری  تشکیل شد. در این جلسه آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم گزارش مبسوطی از عملکرد شرکت ارائه نمود. در ادامه معاونت سازمان جهاد کشاوزی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و سایر اعضای کمیته از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای تامین و تدارک کود تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید