کرایه حمل کود شیمیایی از پتروشیمی رازی به استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به ارسال کود از مبادی و تخلیه در انبار سازمانی و انبار کارگزاران استان قزوین، کرایه حمل کود شیمیایی از مبدأ پتروشیمی رازی به استان قزوین مبلغ 553 میلیون ریال بوده که پس از تأمین اعتبار در هفته جاری به حساب رانندگان واریز می شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید