کود سولفان

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

در تاریخ 12خردادماه99 سرپرست شعبه فارس به اتفاق کارشناس فنی از انبارهای سازمانی و بررسی وضعیت ذخیره سازی کود اوره و کود مخلوط نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم (سولفان) بازدید به عمل آوردند

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید