بازدید دوره ای از انبار کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ کارشناسان بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از انبارهای کارگزاری توزیع کود شیمیایی کارگزاران شهرستان بازدید کرده و تذکرات لازم در خصوص انبارداری، چیدمان، نظافت انبار و توزیع با قیمتهای مصوب طبق دستورالعمل های شرکت را به آنها دادند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید