افزایش سهمیه کارگزاران استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ سهمیه برخی از کارگزاران توزیع کود شیمیایی استان قزوین افزایش داده شد. با توجه به قدرت خرید و ظرفیت انباری برخی از کارگزاران و درصد توزیع در مناطق فعالیت آنان، طی جلسه ای با معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین سهمیه برخی از کارگزاران واجد شرایط را افزایش دادیم.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید