نمونه برداری از کود اسید هیومیک مصرفی در مزرعه تغذیه گیاهی گندم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

از کود اسید هیومیک تولید شده توسط شرکت اصلان هیومیک که دارای شماره ثبت کودی بوده و در قطعه مربوط به شرکت فوق در طرح پایلوت تغذیه گیاهی گندم استان قزوین مصرف شده، توسط کارشناس استانی طرح نمونه برداری شد.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید